Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Logopeda

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)

 

 • Na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się uczniów na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.
 • Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda.
 • Wskazane jest, by logopeda z każdym dzieckiem ćwiczył indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.Grupowe zajęcia dopuszczalne są przy doborze dzieci o tym samym rodzaju zaburzenia.
 • Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów osobom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
 • W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia.W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości ucznia sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.

Etapy badania i postępowania logopedycznego:

 • rozpoznanie zaburzeń mowy na podstawie objawów (symptomów)
 • zestawienie symptomów
 • wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń
 • wstępna diagnoza logopedyczna- poznanie psychicznych i społecznych uwarunkowań oraz następstw zaburzeń mowy
 • ustalenie indywidualnego programu logoterapii
 • postępowanie logopedyczne i praca z dzieckiem
 • prognoza (rokowanie)
 • zalecenia , uwagi , wnioski (indywidualne konsultacje z rodzicami)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądźzłagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia ww. formą opieki.