Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Usprawiedliwienia nieobecności

Nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwia wychowawca na podstawie pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica (prawnego opiekuna) lub zwolnienia lekarskiego.  

Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.  

Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach w przypadkach:

  • zwolnień wykorzystywanych selektywnie tj. gdy uczeń jest obecny na wybranych lekcjach,
  •  zwolnień budzących podejrzenia co do ich prawdziwości (w takich sytuacjach wychowawca wzywa rodzica w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka),
  • nieodpowiedzialnego nadużywania przez rodziców prawa do usprawiedliwiania nieobecności - powody usprawiedliwiania muszą być zasadne.   
Zwalnianie ucznia z kilku lekcji w danym dniu odbywa się na podstawie pisemnej informacji od rodzica.