Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Terapia pedagogiczna

Oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Zajęcia terapeutyczne mają swój własny, odmienny od zajęć lekcyjny charakter. Terapeuta nie uczy, lecz proponuje interesujące zajęcia i służy pomocą:  

  • nie egzekwuje wiadomości i nie ocenia za pomocą stopni, lecz wprowadza korekty i szuka sposobów przezwyciężenie trudności,
  • nie jest kierownikiem grupy terapeutycznej lecz jej współuczestnikiem.

Celem nadrzędnym terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.  Terapia ma na celu przede wszystkim usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, ponadto pomaga przywrócić prawidłową postawę uczniów wobec nauki.

ETAPY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Etap pierwszy- przygotowawczy

  • ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe i sprawności manualne,
  • ćwiczenie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej na podstawie konkretnego materiału (obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego i literowego - bez czytania)
  • ćwiczenia funkcji słuchowej na podstawie dźwięków świata otaczającego i dźwięków mowy (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia słuchu fonematycznego)

Etap drugi- terapia właściwa  

W tym etapie ćwiczenia polegają na dalszym usprawnianiu funkcji wzrokowej, słuchowej kinestetyczno- ruchowej, szczególnie w zakresie rozwijania zdolności dokonywania analizy i syntezy oraz kształcenia pamięci i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej w różnych czynnościach, z przechodzeniem stopniowo do ćwiczeń pisania i czytania.


Etap trzeci - doskonalenie umiejętności czytania i pisania

Etap ten uwzględnia dalsze prowadzenie ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych, usprawniających funkcję: wzrokową, słuchową i kinestetyczno- ruchową oraz ich koordynację w czasie pisania i czytania.