Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Home Szkoła Swietlica Szkolna

Swietlica Szkolna

Image

W roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i ich rodziców świetlica szkolna czynna jest pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 16:30.

Praca świetlicowa prowadzona jest w 4 grupach wychowawczych – w tym dwie grupy integracyjne.

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Z zajęć świetlicowych korzystać mogą uczniowie klas  0 – VI.

Program zajęć przewiduje:
 • Kształtowanie postaw moralnych dzieci,
 • Troskę o psychiczne i fizyczne zdrowie dzieci,
 • Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej,
 • Przyzwyczajanie do gruntownego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji,
 • Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości,
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji.
W ramach zajęć  świetlicowych odbywają się:
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia techniczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia czytelnicze
 • udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
 • zabawy swobodne i kierowane, indywidualne i grupowe.